Alarko'da kar dağıtımı

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 78.036.118 TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.164.649 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 61.871.469 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına, 2020 yılında bağış yapılmadığından net dağıtılabilir dönem karı 61.871.469 TL'nin %40,15'ine tekabül eden 24.840.000 TL (brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, şirketin nakit dengeleri dikkate alınmak suretiyle kar payının 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk taksitin dağıtımına 15 Haziran 2021 tarihinde, 2. taksitin dağıtımına ise 15 Kasım 2021 tarihinde başlanmasına, dağıtılacak kar payı üzerinden 2.430.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, bu önerimizin genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma