Coca Cola'dan ilk çeyrekte 403,2 milyon TL net kar

Coca Cola İçecek A.Ş, ilk çeyrekte 403,2 milyon TL net kar elde etti.

Coca Cola İçecek A.Ş, ilk çeyrekte 403,2 milyon TL net kar elde etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Net satış geliri, satış hacmi büyümesi, fiyat ayarlamaları ve uluslararası operasyonlardan gelen olumlu yabancı para çevrim etkisi ile yılın ilk çeyreğinde %42,9 büyüdü. Bu, tüm ülkelerde birim ünite kasa başı net satış gelirinin artması ile genele yayılan bir büyüme oldu. Kur etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında ise konsolide net satış geliri, fiyatlandırma ve değer büyümesi yönetimine bağlı olarak %33,1 büyüdü. Türkiye’de net satış geliri %32,8 artarken, birim ünite kasa başına net satış geliri %18,8 yükseldi. Bu artış, yerinde tüketim kanallarına sınırlı erişimden kaynaklı küçük paketlerin payının azalmasına rağmen, ana olarak fiyat ayarlamaları ve gazlı içecekler kategorisinin payının artmasından kaynaklandı. Uluslararası operasyonlarımızda net satış geliri, pozitif kategori dağılımı, stratejik değer büyüme yönetimi ve fiyat ayarlamalarına bağlı olarak %51,3 büyüme sağlarken, kur etkisinden arındırılmış bazda ise %33,5 büyüme kaydetti. Brüt kar marjı, konsolide bazda bir önceki yıldaki %31,3 seviyesinden 247 baz puan artışla %33,8'e yükseldi. Bu artış, ana olarak uluslararası ülke operasyonlarımızda, bazı hammaddelerde yakalanan düşük alım fiyatlarının brüt kar marjı genişlemesine olumlu etkisinden kaynaklandı. Buna ek olarak, bazı hammaddelerdeki koruma amaçlı finansal işlemler de karlılığa pozitif katkı sağladı. Artan birim ünite kasa başı satış geliri brüt kar marjının gelişimini
olumlu etkileyen diğer bir unsur oldu. Türkiye brüt kâr marjı, olumsuz paket dağılımı ve TL’nin gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak 46 baz puan düşüş ile %36,9 oldu. Uluslararası operasyonlarımızda brüt kar marjı 515 baz puan artış ile %31,5 olurken, marjdaki bu artış yukarıda belirtildiği üzere, ana olarak düşük hammadde alım maliyeti, etkin riskten korunma politikası ile fiyat ayarlamaları ve satış hacmi büyümesinden kaynaklandı.
Disiplinli faaliyet gider yönetiminin bir norm haline gelmesi ile, faaliyet giderlerinin konsolide net satış gelirlerine oranı 509 baz puan düşüşle %20,8 oldu. Bu düşüşte yıl içinde normal trendine dönecek zamanlama ve mevsimsellik faktörlerinin etkisi olsa da sıkı faaliyet gider yönetimi hem Türkiye’de hem de uluslararası operasyonlarda eşit şekilde başarı sağladı. Brüt kar marjındaki büyüme ile de beraber, faaliyet kar marjı 757 baz puan genişleyerek %13,0 olarak gerçekleşti.
FAVÖK marjı, Türkiye operasyonu ve uluslararası operasyonların yüksek karlılığının yansıması ile 1Ç21’de 521 baz puan artışla %20,4’e yükseldi. Türkiye operasyonunun FAVÖK marjı (diğer gelir/gider etkisi hariç tutulduğunda), 134 baz puan artarak %11,6 oldu. Diğer yandan, uluslararası operasyonların FAVÖK marjı (diğer gelir/gider etkisi hariç tutulduğunda), güçlü faaliyet karlılığı ile 647 baz puan artarak %24,2 oldu. Net finansal gider, TFRS 16’ya ilişkin kiralama borçları dahil, 1Ç20’de (20,1) milyon TL iken, daha yüksek dönem faiz giderine rağmen, pozitif kur farkı gelirinin etkisiyle 1Ç21’de 111,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar, 2020 yılı ilk çeyreğinde 95,6 milyon TL iken, 2021 yılının ilk çeyreğinde, daha yüksek finansman giderlerine rağmen yüksek faaliyet karı ve pozitif kur farkı gelirlerinin etkisi ile 403,2 milyon TL oldu.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma