Piyasadan haberler

DOCO Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.(A1 Capital)

ANELE

Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi'ne, North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik,mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen  51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki teklifi C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

CEOEM

Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda; Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.08/07/2020 tarihinde başvuru onaylanmış olup, 09/07/2020 tarihinde şirkete bildirilmiştir.

DOCO

Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.

ESCOM

İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre;Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX (www.hubbox.io) , Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.

FMIZP

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikada üretim faaliyetlerine ara verme süresi 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Fabrika 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kısmi olarak üretime açılacaktır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrika ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir.

GUSGR

9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sn. Atilla BENLİ'nin yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmış, aynı gün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında,  Sn. Atilla BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, Sn. Çağatay ABRAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmiştir.

HALKS

9 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılan Genel Müdür Sn. Bülent KARAN'ın yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmıştır.

INFO

Sermaye Piyasası Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.6806 sayılı yazısı ile;BURSA  İRTİBAT BÜROSU Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir

ISGSY

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Ek Protokol hakkında KAP'ta yer alan bildirim

KERVN

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 09.07.2020 tarihli ve 2020/42 sayılı bülteninde;Kurulun 31/01/2020 tarih ve 2020/9 sayılı Bülteni’nde yer alan Kurul Karar Organı’nın 30.01.2020 tarih ve 8/162 sayılı Kararı’na ilişkin duyuruda; “Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No’lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No’lu davalarda, anılan mahkemeler tarafından 31.01.2020 tarihinde; Kurulun 30/01/2020 tarih ve 2020/8 sayılı Bülteninin “C. Diğer Başvuru Sonuçları” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan; “Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında; Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN’ın Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.” şeklindeki Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına” karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Kurul Karar Organı’nın 30.01.2020 tarihli ve 8/162 sayılı kararının iptali talebiyle Ankara 7.,10. ve 11. İdare

Mahkemeleri’nde açılan davalara ilişkin olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bağlantı nedeniyle dosyaların Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi kararı sonrasında, Ankara 15. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden davaların tamamında, anılan Kurul Kararı'nın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talepler reddedildiğinden Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN’ın, Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13/4 maddesi kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.

MGROS

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 08.07.2020 tarihli duruşmasında, bir sonraki duruşma tarihinin 30.09.2020 olmasına karar verilmiştir.

ODAS

06.11.2019 tarihli özel durum açıklamasına müteakip olarak, Şirketin Yönetim Kurulu iştiraklerden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına; Söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine;Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına;Aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TSKB

Banka Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.

TURGG

Kartal Arazisi İmar Durumu ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim

VAKBN

Banka Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli kararı ile Sn. Arif Çokçetin Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır.

YONGA

Şirketin 27.12.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi, Şirketin 16/10/2019 tarihindeki 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019   tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuş idi. Bu çağrı mektubuna istinaden, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş firması ile,  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin Kanun   ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca tanzim edilen "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22.6.2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma